فولاد ضد زنگ سفارشی خصوصی

محصولات را انتخاب کنید

بیشتر بخوانید

فولاد ضد زنگ آلیاژی 400

فولاد ضد زنگ آلیاژی 400 ارائه…

فولاد ضد زنگ DUPLEX 2205

فولاد ضد زنگ DUPLEX 2205 ارائه شده…

لوله فولادی ضد زنگ دیواره ضخیم با قطر بزرگ

لوله فولادی ضد زنگ با دیواره…

نمایش داده ها

755

پروژه های انجام شده

80000

حجم صادرات (تن)

1045

جوایز

1225

مشتری ما